مهسرام پالرمو اونیو طوسی روشن

جزییات محصول

توضیحات

توليد کننده: کاشی مهسرام _ شرکت کاشی مهسرام Mahceram
برند: برند سرامیک پالرمو
80×80
متر مربع
پرسلان لعابدار
مات
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
طوسی
ملایم
سرامیک طرح بتن
ضد اسید, سرامیک کف
x کف سالن, کف صنعتی و ضد اسید, کف آشپزخانه
لطفا صبر کنید...