نائین ماکان طوسی روشن

جزییات محصول

توضیحات

توليد کننده: کاشی نایین – کارخانه کاشی نایین
80×80
متر مربع
پرسلان لعابدار
پولیش
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
طوسی
طیف روشن
سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
x کف سالن, مکان های تجاری
لطفا صبر کنید...