نایین رادین طوسی روشن

جزییات محصول

توضیحات

توليد کننده: کاشی نایین
60×60
متر مربع
پرسلان لعابدار
براق
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
طوسی
روشن
سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
x کف سالن, کف آشپزخانه
لطفا صبر کنید...