نایین زئوس بژ روشن مات

جزییات محصول

توضیحات

توليد کننده: کاشی نایین
60×120
متر مربع
پرسلان لعابدار
مات
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
کرم
روشن
سرامیک طرح سنگ
نمای خارجی, سرامیک دیوار(جدید), سرامیک کف
x دیوار سرویس, x نمای دیوار آشپزخانه, x نمای دیوار سالن, x نمای خارجی, x کف سالن
لطفا صبر کنید...