نایین سالتی طوسی

جزییات محصول

توضیحات

توليد کننده: کاشی نایین
60×60
متر مربع
پرسلان لعابدار
براق
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
طوسی
روشن
ابر و باد, سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
کف آشپزخانه, x کف سالن
لطفا صبر کنید...