کرابن جارل طوسی

جزییات محصول

توضیحات

توليد کننده: کرابن – شرکت کرابن سرامیک تبریز KERABEN CERAMIC TABRIZ
60×120
متر مربع
پرسلان لعابدار
مات
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
طوسی
روشن
سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف, کاشی دیوار
x نمای دیوار آشپزخانه, x نمای دیوار سالن, x کف سالن, کف آشپزخانه
لطفا صبر کنید...