فرزاد مرمر مات

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی فرزاد _ شرکت کاشی فرزاد Farzad tile
60×60
متر مربع
خاک معمولی
براق
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
سفید, کرم
طیف روشن
ابر و باد, سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
x کف سالن, کف آشپزخانه
لطفا صبر کنید...