مهسرام پالرمو آتشکوه کرم براق

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی مهسرام _ شرکت کاشی مهسرام Mahceram
برند: سرامیک پالرمو
60×60
متر مربع
پرسلان لعابدار
مات
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
کرم
طیف روشن
سرامیک طرح سنگ
ضد اسید, سرامیک کف
x کف سالن, کف صنعتی و ضد اسید, کف آشپزخانه
لطفا صبر کنید...