مهسرام پالرمو زیر پله آتشکوه کرم روشن

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی مهسرام _ شرکت کاشی مهسرام Mahceram
برند: برند سرامیک پالرمو
17×120
عدد
پرسلان لعابدار
مات
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
4
کرم
ملایم, طیف روشن
ملایم, سرامیک طرح سنگ
راه پله
لطفا صبر کنید...