مهسرام پالرمو زیر پله مرمریت ویانا

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی مهسرام _ شرکت کاشی مهسرام Mahceram
برندبرند:  سرامیک پالرمو
17×120
عدد
پرسلان لعابدار
مات
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
4
کرم
طیف روشن
سرامیک طرح سنگ
راه پله
لطفا صبر کنید...