مهسرام پالرمو پیترا کرم طلایی

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی مهسرام _ شرکت کاشی مهسرام Mahceram
برند: برند سرامیک پالرمو
80×120
متر مربع
پرسلان لعابدار
مات
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
1.92
کرم
طیف روشن
سرامیک طرح سنگ
ضد اسید, نمای خارجی, سرامیک کف, کاشی دیوار
x نمای دیوار آشپزخانه, x نمای دیوار سالن, x نمای خارجی, x نمای دیوار راه پله – راهرو, x کف سالن, کف آشپزخانه, کف صنعتی و ضد اسید
لطفا صبر کنید...