نائین برسین طوسی

جرییات محصول

توضیحات محصول

60×120
متر مربع
پرسلان لعابدار
پولیش
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
طوسی
روشن
سنگ مرمر, سرامیک طرح سنگ
نمای خارجی, سرامیک دیوار(جدید), سرامیک کف
x کف سالن, x نمای خارجی, x نمای دیوار سالن
لطفا صبر کنید...