نائین کلکته گلد کرم

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی نایین – کارخانه کاشی نایین
80×80
متر مربع
پرسلان لعابدار
پولیش
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
3
کرم
طیف روشن
کلکته, سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
x کف سالن
لطفا صبر کنید...