نایین آراد بژ روشن

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی نایین – کارخانه کاشی نایین
80×80
متر مربع
پرسلان لعابدار
براق
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
1.92
کرم
طیف روشن
سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
x کف سالن, کف آشپزخانه
لطفا صبر کنید...