نایین آماندا کرم تیره

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی نایین – کارخانه کاشی نایین
80×80
متر مربع
پرسلان لعابدار
براق
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
1.87
کرم
طیف تیره
سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
x کف سالن
لطفا صبر کنید...