نایین بنیتا طوسی روشن مات

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی نایین – کارخانه کاشی نایین
80×80
متر مربع
پرسلان لعابدار
مات
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
طوسی
طیف روشن
سرامیک طرح بتن, سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
x کف سالن, کف آشپزخانه
لطفا صبر کنید...