نایین رایمون کرم روشن

جرییات محصول

توضیحات محصول

80×80
متر مربع
پرسلان لعابدار
پولیش
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
1.87
3
کرم
طیف روشن
سنگ مرمر, ابر و باد, سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
x کف سالن, مکان های تجاری
لطفا صبر کنید...