نایین روین طوسی مات

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی نایین
60×120
متر مربع
پرسلان لعابدار
مات
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
3
طوسی
روشن
کلکته
نمای خارجی, سرامیک دیوار(جدید), سرامیک کف
x کف سالن
لطفا صبر کنید...