نایین فرزا کرم روشن

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی نایین
60×60
متر مربع
پرسلان لعابدار
براق
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
کرم
طیف روشن
ابر و باد, سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
کف آشپزخانه, x کف سالن
لطفا صبر کنید...