نایین مورگانیت کرم

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی نایین
60×120
متر مربع
پرسلان لعابدار
براق
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
کرم
روشن, ملایم
سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف, کاشی دیوار
x نمای دیوار سالن, x نمای خارجی, x کف سالن
لطفا صبر کنید...