نایین مگنا کرم روشن

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی نایین – کارخانه کاشی نایین
60×120
متر مربع
پرسلان لعابدار
پولیش
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
کرم
روشن
سرامیک طرح سنگ
سرامیک دیوار(جدید), سرامیک کف
x نمای دیوار آشپزخانه, x نمای دیوار سالن, x نمای خارجی
لطفا صبر کنید...