نایین نیل طوسی تیره

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده:کاشی نایین – کارخانه کاشی نایین
30×90
متر مربع
پرسلان لعابدار
براق
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
1.35
5
طوسی
طیف تیره
سرامیک طرح سنگ
دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتی, نمای خارجی, سرامیک دیوار(جدید)
x دیوار سرویس, x نمای دیوار آشپزخانه, x نمای دیوار سالن, x نمای خارجی, x نمای دیوار راه پله – راهرو
لطفا صبر کنید...