نایین پرسلان رایمون کرم

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده:  کاشی نایین – کارخانه کاشی نایین
80×80
متر مربع
پرسلان لعابدار
پولیش
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
کرم
طیف روشن
سنگ مرمر, ابر و باد, سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
x کف سالن, مکان های تجاری
لطفا صبر کنید...