نایین کارارا سفید

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی نایین
60×120
متر مربع
پرسلان لعابدار
پولیش
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
سفید
روشن
سرامیک طرح سنگ
نمای خارجی, سرامیک دیوار(جدید), سرامیک کف
x کف سالن, x نمای خارجی, x نمای دیوار سالن
لطفا صبر کنید...