نایین کارول کرم

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی نایین – کارخانه کاشی نایین
30×90
متر مربع
پرسلان لعابدار
مات
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
1.35
کرم
طیف روشن, ملایم
سرامیک طرح سنگ
کاشی دیوار
x دیوار سرویس, x نمای دیوار آشپزخانه, x نمای دیوار سالن, x نمای دیوار راه پله – راهرو
لطفا صبر کنید...