نایین کسری طوسی مات

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی نایین – کارخانه کاشی نایین
30×30
متر مربع
پرسلان لعابدار
مات
رکتی (بدون بندکشی)
برجسته
1.44
16
طوسی
طیف روشن, ملایم
چهار گل, قلوه سنگ و سنگ فرش, سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف پارکینگ و حیاط, کف سرویس بهداشتی, سرامیک کف
x سرامیک کف پارکینگ و حیاط, x کف سرویس
لطفا صبر کنید...