نایین کوبیکا طوسی روشن

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی نایین – کارخانه کاشی نایین
80×80
متر مربع
پرسلان لعابدار
پولیش
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
1.92
3
3
54
طوسی
طیف روشن
ابر و باد, سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
x کف سالن
لطفا صبر کنید...