مهسرام پالرمو پله مرمریت ویانا

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کنندهکاشی مهسرام _ شرکت کاشی مهسرام Mahceram
برند: سرامیک پالرمو
35×120
عدد
پرسلان لعابدار
مات
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
کرم
روشن
ساده
راه پله
x نمای خارجی, x نمای دیوار راه پله – راهرو, x کف سالن
لطفا صبر کنید...