کرابن اینونت قهوه ای

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کرابن – شرکت کرابن سرامیک تبریز KERABEN CERAMIC TABRIZ
60×60
متر مربع
پرسلان لعابدار
پولیش
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
قهوه ای
طیف تیره
سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
x کف سالن, کف آشپزخانه
لطفا صبر کنید...