کرابن جردن بژ

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده:  کرابن – شرکت کرابن سرامیک تبریز KERABEN CERAMIC TABRIZ
80×80
متر مربع
پرسلان لعابدار
لاپاتو
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
کرم
طیف روشن
سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
x کف سالن, کف آشپزخانه, کافی شاپ و رستوران
لطفا صبر کنید...