گلدیس آلدر طوسی

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: گلدیس – شرکت گلدیس کاشی goldistile
20×120
متر مربع
پرسلان لعابدار
مات
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
4
سفید
روشن
سرامیک طرح چوب
نمای خارجی, سرامیک دیوار(جدید), سرامیک کف
کف آشپزخانه, x کف سالن, x نمای دیوار راه پله – راهرو, x نمای خارجی, x نمای دیوار سالن, x نمای دیوار آشپزخانه
لطفا صبر کنید...