گلدیس آلپ سفید

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: گلدیس – شرکت گلدیس کاشی goldistile
60×60
متر مربع
پرسلان لعابدار
براق
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
سفید
طیف روشن
ابر و باد, سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
x کف سالن, کف آشپزخانه
لطفا صبر کنید...