گلدیس ریو سفید

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: گلدیس – شرکت گلدیس کاشی goldistile
60×60
متر مربع
پرسلان لعابدار
مات
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
سفید
طیف روشن
سرامیک طرح سنگ
سرامیک کف
x کف سالن, کف آشپزخانه
لطفا صبر کنید...