نایین بنیتا طوسی روشن

جرییات محصول

توضیحات محصول

توليد کننده: کاشی نایین
60×120
متر مربع
پرسلان لعابدار
پولیش
رکتی (بدون بندکشی)
صاف
طوسی
روشن
ملایم, سرامیک طرح سنگ
نمای خارجی, سرامیک دیوار(جدید), سرامیک کف
x نمای دیوار سالن, x نمای خارجی, x کف سالن
لطفا صبر کنید...