سرامیک

سرامیک

واژه سرامیک از اصطلاح یونانی keramos مشتق شده که این اصطلاح به معنای سفالینه پخته شده می باشد. سفالینه های ساخته شده به وسیله انسان های اولیه را سرچشمه پیدایش این علم می دانند. سرامیک نوعی محصول است که از چند ماده معدنی تشکیل شده است. این ماده غالبا بر پایه اکسید، نیترید، برید و کاربید ترکیب شده و در حرارت بالا پخته می شود. پیش از این که نسبت به حرارت دادن سرامیک ها اقدام نمایند، آن ها را لعاب داده و صیقل می دهند تا محصولی با پوشش کاهنده تخلل و دارای سطح صاف و غالبا رنگی به دست بیاید. جالب است بدانید که در اصطلاح عامیانه کاشی های مورد استفاده بر روی دیوار را کاشی و کاشی های به کار گرفته شده در کف ساختمان را سرامیک می نامند که غالبا سایز آنها بزرگتر از کاشی ها می باشد.

دسته بندی ها

توضیحات دسته سرامیک

30

30

60

120

40

40

50

50

60

60

80

80

40

100

40

80

90

30

30

60

80

120

20

120

25

25

40

120

لطفا صبر کنید...